Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
Kasa zmiany Drukuj E-mail
poniedziałek, 04 czerwiec 2007

KASA zmiany

VER 2.208o
- Modyfikacja połączenia z programem KDiN
- Zliczanie sald dla Raportów z poprzedniego roku

VER 2.208n
- Modyfikacja połączenia z programem FK7

VER 2.208m
- Modyfikacja wydruku kwitariusza

VER 2.208k
- Modyfikacja funkcji połączenia z bazami KNS-CURRENDA
- Funcja exportowania raportów do programu Dochody za pomoca plików
- Instrukcja exportowania raportów do programu Dochody za pomoca plików
- Pieczątka na wydrukach Raportów Kasowych przypisana do poszczególnych Kas
- Zmniejszenie nazwy jednostki na wydrukach
- Modyfikacja okna dłużników z programu Sumy Depozytowe
- Nowa funkcja dla zmiany opisu poszczególnych
  Kas na wydrukach Raportów Kasowych oraz dokumentów wpłat / wypłat (Definicje\Kasy)
- Nowa funkcjonalność dla Bonów

VER 2.208i
- Funkcja uniemożliwiająca wprowadzenie ujemnego stanu zanków (zakładka Ustawienia\Parametry)

VER 2.208h
- Modyfikacja wydruku Raportu Kasowego v3

VER 2.208g
- Nowa wersja wydruku Zapotrzebowania na Znaki bez wyświetlania kwoty należności

VER 2.208f
- Modyfikacja wyświetlania Kodu Kreskowego
- Dodanie wersji programu na wydrukach Raportów Kasowych

VER 2.208e
- Nowa opcja "Numeracja raportów w danym roku"
   w Protokołach Zdawczo-Odbiorczych uwzględniająca
   numerację raportów w danym roku

VER 2.208d
- Wydruk zestawienia Kasy i Dokumentów na poszczególne dni
   (zestawienie do Miniesterstwa)

VER 2.208c
- Wydruk anulowanych dokumentów (Kasa Walutowa)
- Dodano numer, typ i datę na wydrukach BDW (Kasa Walutowa)
- Pełny numer na wydruku KP (Kasa Walutowa)

VER 2.208b
- Modyfikacja klawisza kont do Protokołu kontrolnego VI

VER 2.208
- Nowe uprawnienie do możliwości anulowania dokumentów
- Modyfikacja funkcji wyliczającej ujemny stan kasy

VER 2.207 z
- Nowy wydruk Protokołu Zdawczo - Odbiorczego w wersji XVI

VER 2.207 y
- Nowy wydruk Protokołu Zdawczo - Odbiorczego w wersji XIIIb

VER 2.207 w
- Modyfikacja okna wyboru osoby z programu Dochody
- Modyfikacja wydruku paragonu fiskalnego

VER 2.207 s
- Modyfikacja funkcji w Kasie Walutowej

VER 2.207 r
- Modyfikacja wydruku Reportu Kasowego VII
- Modyfikacja wydruku Reportu Kasowego VIII

VER 2.207 p
- Modyfikacja uprawnień
- Modyfikacja numeracji w raportach walutowych
- Modyfikacja funkcji słownie w raportach za znaki

VER 2.207 o
- Modyfikacja funkcji zaangażowania
- Modyfikacja funkcji dodawania zadania
- Nowy wydruk Reportu Kasowego VII
- Nowy wydruk Reportu Kasowego VIII

VER 2.207 n
- Nowy wydruk Zestawienia Załączników
- Dodatkowy wydruk Strony Testowej
- Nowy wydruk Reportu Kasowego VI

VER 2.207 m
- Nowy wydruk Protokołu Zdawczo - Odbiorczego w wersji XV
- Modyfikacja stawek VAT

VER 2.207 l
- Modyfikacja połączenia z programem FK7

VER 2.207 k
- Modyfikacja funkcji anulowanych dokumentów w uproszczonej kasie

VER 2.207 j
- Modyfikacja wyliczania BDW
- Modyfikacja wydruków Raportów Walutowych
- Funkcja przeliczająca Raporty Walutowe po zmianach stawek
- Modyfikacja Strony Testowej (możliwość dodania stanów kasy z poprzenich lat)

VER 2.207 i
- Modyfikacja wydruku Strony Testowej

VER 2.207 h
- Modyfikacja wydruku Strony Testowej
- Zwiększenie do czterech miejsc po przecinku stawek walut
- Modyfikacja funkcji pobierania rachunków z programu Biegli

VER 2.207 g
- Modyfikacja protokołu Zdawczo-Odbiorczego w wersji XIV
- Możliwość wyboru paragrafów z programu Sumy Depozytowe
- Export raportów do programu Dochody,Sumy Depozytowe w formie plików

VER 2.207 f
- Możliwość wydrukowania ponownego oryginału Kwitariusza
  (funkcja dostępna po przedstawieniu pisma do firmy ALBIT)
- Wydruk wydrukowanych ponownie oryginałów

VER 2.207 e
- Możliwość ustawienia nadruku Stanu (Otwarty/Zamknięty) na Raportach Kasowych
- Korekta funkcji ustawiania kursora po zadekretowaniu pozycji w Raportach

VER 2.207 d
- Nowy wydruk Protokołu Zdawczo - Odbiorczego w wersji XIV
- Nowy wydruk Zestawienia Gotówki Na Dzień
- Możliwość zapamiętania zestawienia gotówki
- Możliwość zaznaczania na czerwono pozycje nierozksięgowane
  w Raporcie Kasowym (Opcję ustawiamy w Parametrach)

VER 2.207 c
- Kasa Uproszczona: Modyfikacja wydruku raportu
- Kasa Uproszczona: Modyfikacja pobierania danych do programu Dochody

VER 2.207 b
- Dodanie końcówki "00/100 groszy" do kwoty słownie
- Możliwość wprowadzenia numeru do protokołu Zdawczo-Odbiorczego w wersji XII
- Wyszukiwanie dokumentu po dowolnej treści lub kwocie
   (Wydruki\Zestawienie dokumentów)
- Kasa Walutowa - wprowadzenie kursu dla walut podczas wpłaty lub wypłaty
  (istnieje możliwość wprowadzenia kursu walut dla wszystkich operacji, również
   w raportach zamkniętych)
- Możliwość zaznaczenia wszystkich rachunków dla osoby podczas wypłaty list
   z programów Biegli, Płace, Prace zlecone, Sumy Depozytowe poprzez zaznaczenie
   nagłówka kolumny "W." lub kliknięcia klawisza "Zaznacz wszystko"
- Dodanie znacznika STAN (Otwarty lub Zamknięty) na wydrukach
   Raportów Kasowych

VER 2.207 b
- Modyfikacja wprowadzenia danych na wydruki protokołów Zdawczo - Odbiorczych

VER 2.207
- Kasa Uproszczona: Korekta funkcji
- Modyfikacja wprowadzenia danych na wydruki protokołów

VER 2.206 z
- Kasa Uproszczona: Suma wpłat multiwpisu widoczna na monitorze
- Kasa Uproszczona: Korekta dopisywania drugiego wiersza
- Kasa Uproszczona: Rozchód do banku na poszczególne paragrafy
- Kasa Uproszczona: Dodatkowy wydruk załącznika do czeku
- Modyfikacja połączenia z programem FK7
- Nowy protokół Zdawczo-Odbiorczy w wersji XIII
- Nowy wydruk Protokołu Kontrolnego w wersji VI
- Przyspieszenie generowania protokołu Zdawczo-Odbiorczego w wersji X

VER 2.206 x-y
- Kasa Uproszczona: Paragrafy wydatkowe w raporcie W
- Kasa Uproszczona: Blokada kwoty 0.00

VER 2.206w
- Modyfikacja Kasy Uproszczonej

VER 2.206u
- Stawki walut w kasie walutowej
- Raport przeliczeniowy w kasie walutowej
- Modyfikacja wydruku pustego raportu

VER 2.206t
- Przyspieszenie uruchamiania się raportu typu "Z"
- Kasa Uproszczona - rozpoznawanie raportów na wydruku KP / KW
- Kasa Uproszczona - Multiwpis

VER 2.206s
- Modyfikacja Ustawienia Haseł
- Dodatkowy dokument WYPŁATY w kasie walutowej

VER 2.206r
- Modyfikacja połączeń z programem FK7

VER 2.206p
- Modyfikacja połączeń z programem FK

VER 2.206o
- Nowy wydruk "Zestawienia Dokumentów" (Wydruki\Zestawienie
   Dokumentów)
- Zaszyta funkcja zwiększająca wydajność programu

VER 2.206n
- Korekta protokołu Zdawczo-Odbiorczego w wersji IXa
- Wprowadzenie dodatkowej funkcji obsługi kasy w formie KP, KW, BDW
- Modyfikacja okna Konta (dodatkowa opcja szablonów)

VER 2.206m
- Nowy protokół Zdawczo-Odbiorczy w wersji XII
- Modyfikacja funkcji wyświtlania kwoty słownie
- Modyfikacja protokołu Zdawczo-Odbiorczego w wersji XI (dodanie miejsca na
  pieczęć lub nadruk pieczęci z definicji)
- Modyfikacja protokołu Kontrolnego w wersji II (dodanie miejsca na
  pieczęć lub nadruk pieczęci z definicji)
- Modyfikacja wydruku anulowanego potwierdzenia za Znaki
- Dodatkowa opcja nadruku bocznych opisów BDW (ustawienia\parametry)
- Nowy rozbudowany protokół Kontrolny wersji V

VER 2.206l
- Modyfikacja funkcji wyświetlania sygnatury w szczegółach pozycji raportu kasowego
- Możliwość zamiany pola NIP na druku Kwitariusza na indywidualny numer dokumentu
- Możliwość zamiany pola NR KONTA na druku Kwitariusza na indywidualny numer
  dokumentu
- Możliwość dodania do wydruków KP, KW, Kwitariusz indywidualny numer   
  dokumentu

VER 2.206k
- Modyfikacja funkcji zarządzania hasłami
- Nowy protokół Zdawczo-Odbiorczy w wersji IXa

VER 2.206j
- Modyfikacja funkcji wyznaczania treści w Raportach Kasowych

VER 2.206i
- Możliwość anulowania paragonu
- Dodatkowe zabezpieczenie - "Brak możliwości usunięcia dokumentu anulowanego"
- Korekta wydruku "Zestawienia Raportów Kasowych"
- Możliwość usunięcia szarych pól z wydruku Kwitariusza (Ustawienia\Zmiana druku
   Kwitariusza)
- Dodanie do treści paragonu numeru

VER 2.206h
- Modyfikacja wydruku Raportu Kasowego w wersji IV

 VER 2.206g
- Dodatkowa funkcja (Ustawienia\Parametry)
  "Blokada edycji numeru Raportu Kasowego dla użytkownika"

VER 2.206f
- Dodatkowa funkcja w programie "Sprzedaż pozakasowa"
- Nowy wydruk zestawienia paragonów
- Modyfikacja wydruków "Zestawienia kasy na dzień"
- Podział Raportów na Bilansowe - Pozabilansowe
- Nowy wydruk Stanu Kasy z podziałem na raporty Bilansowe - Pozabilansowe
- Modyfikacja automatycznego uzupełniania treści w paragonach
- Dodatkowy wydruk zestawienia kwitariuszy w Raporcie Kasowym

  VER 2.206d
- Modyfikacja wydruku Zestawienia Kasy na Dzień w wersji II
- Funkcja serwisowa Korekta błędu backup'u bazy kasowej
   (Ustawienia\Parametry\Serwis)
- Nowy (dodatkowy) wydruk zapotrzebowania na znaki
- Blokada klawisza Potwierdzenia w raportach innych jak znaki
- Dodatkowa opcja drukowania raportu okresowego
   dla Kasy Fiskalnej INNOVA PROFIT
- Rozszerzenie funkcji wliczania danych na dokumencie BDW
   (Ustawienia\Parametry)
- Nowy protokół Zdawczo-Odbiorczy w wersji XI

 

VER 2.206c

- Dodatkowy wydruk Zestawienia Znaków w danym okresie
- Połączenie programu Kasa z  programem FK w wersji 6.08 jak również w wersji 7

 VER 2.206b
- Modyfikacja wydruków Raportów Kasowych

VER 2.205 z
- Nowy wydruk Uprawnień dla użytkownika
- Modyfikacja funkcji "Powiel" w Raportach Kasowych
- Wprowadzenie nazwy "KP" / "KW" dla dokumentu stanowiącego załącznik do Raportu Kasowego typu "Z"

VER 2.205 y
- Nowy wydruk Zdawczo-odbiorczy
- Modyfikacja funkcji wyliczania numeru KW
- Rozszerzenie pól tytułem na dowodach KP i KW

VER 2.205 x
- Modyfikacja opcji Potwierdzenia

VER 2.205 w
- Modyfikacja wydruku Raportu Kasowego układ I
- Ustawienie kursora na ostatniej pozycji w raporcie

VER 2.205 t
- Wprowadzenie filtrów wyszukiwania w opcji Potwierdzenia
- Modyfikacja funkcji pobierania imienia i nazwiska użytkowników programu

VER 2.205 s
- Nowa KASA WALUTOWA
- Modyfikacja wydruku Raportu Kasowego w wersji 1
- Modyfikacja funkcji wyliczania BDW
- Modyfikacja wydruków Zestawienia Paragrafów

VER 2.205 r
- Modyfikacja wydruku Zestawienia Paragrafów
- Modyfikacja funkcji wyliczania numeru pozycji w Raporcie na druku KP, KW
- Modyfikacja wydruków BDW 

VER 2.205 p
- Możliwość nadruku pieczątki na wydruku BDW (Ustawienia/Parametry/ Nadruk pieczątki na wydruku BDW)
- Połączenie programu Kasa z programem Prace Zlecone (możliwość pobierania danych osób, które mają wypłaty w kasie)
- Połączenie programu Kasa z programem Sumy Depozytowe (możliwość pobierania danych osób, które mają wypłaty w kasie)
- Połączenie programu Kasa z programem Biegli (możliwość pobierania danych osób, które mają wypłaty w kasie z kilku baz Biegłych)
- Modyfikacja wydruku Raportu Kasowego w wersji 2 (poprawiona funkcja sortowania)
- Modyfikacja Protokołu Zdawczo - Odbiorczego układ IX
- Modyfikacja funkcji wyliczania numeru pozycji w Raporcie na druku Kwitariusza
- Dodatkowy nowy wydruk Raportu Kasowego

VER 2.205 o
- Dodatkowy nowy wydruk Protokołu Zdawczo - Odbiorczego

VER 2.205 n
- Połączenie programu Kasa z programem Płace (możliwość pobierania danych osób, które mają wypłaty w kasie)
- Dodatkowy nowy wydruk Zapotrzebowania na Znaki
- Dodatkowy nowy wydruk Protokołu Zdawczo - Odbiorczego
- Poprawiona funkcja drukowania duplikatów kwitariuszy

VER 2.205 m
- Przyspieszona funkcja wyliczania BDW w Raportach Kasowych

VER 2.205 l
- Dodatkowy klawisz Drukuj w Raporcie Kasowym. Służy do szybkiego wydruku duplikatu Kwitariusza w dowolnej ilości na wydruku 1, 2 lub 3 na stronie. Ustawienie ile ma się drukować na stronie znajduje się w Ustawienia\Parametry - Ilość kwitariuszy na dodatkowym druku.
- Modyfikacja wydruku Zapotrzebowania na Znaki
- Modyfikacja wydruków Raportów Kasowych (pojawiający się problem z apostrofami w 
treści raportu)
- Modyfikacja funkcji obsługi Czytnika kodów kreskowych

VER 2.205 k
- Połączenie programu z programem Księga Dochodów - Amerykanka (wymagana wersja programu Dochody Amerykanka 2.023 )

VER 2.205 j
- Korekta wydruków protokołów

VER 2.205 i
- Korekta wydruku zestawienia paragrafów w Raportach kasowych
- Modyfikacja funkcji Powiel w Raportach kasowych

VER 2.205 h
- Wprowadzenie Zadań do rozksięgowania pozycji w Raportach Kasowych
- Modyfikacja funkcji zaangażowania i konta 980 w rozksięgowaniu pozycji w Raportach Kasowych
- Modyfikacja wydruków Raportów Kasowych (Nazwa jednostki nie wchodzi na napisy Oryginał/Kopia)
- Wprowadzenie nazwy jednostki z definicji w miejsce pieczęci na wydrukach KP i KW

VER 2.205 g
- Modyfikacja wydruku Zestawienie Kasy na dzień (program zlicza raporty kasowe w danym roku)
- Modyfikacja wydruku Zestawienia paragrafów 

VER 2.205 f
- Poprawiona funkcja wyznaczania pozycji w raportach kasowych (problem z nadawaniem dwóch tych samych pozycji w raporcie kasowym)
- Poprawiona funkcja autologowania (nadruk imienia i nazwiska)
- Poszerzenie pola Sporządził na wszystkich wydrukach
- Poprawiona funkcja pobierania osób z bazy programu Currenda
- Możliwość zastąpienia pola NIP na wydruku Kwitariusz na Sygnaturę (Ustawienia/Zmiana druku kwitariusza)
- Możliwość zamiany bocznych opisów Kwitariusza na dowolne (Ustawienia/Zmiana druku kwitariusza)
- Modyfikacja funkcji podstawiania kwoty dla dokumentów BDW

VER 2.205 e
- Dodatkowa opcja wydruku zapotrzebowania na znaki i BDW (Księgowanie/Zapotrzebowanie na znaki)
    - Treść BDW zapotrzebowania ustawia się w Ustawienia/Ustawienie BDW dla Raportu Znaków
- Możliwość ustawienia nadruku BDW w zapotrzebowaniu na znaki (Ustawienia/Ustawienia nadruku dokumentu BDW)

VER 2.205 d
- Dodatkowy wydruk Protokołu Kontrolnego
- Dodatkowy dwa wydruki Protokołu Zdawczo-Odbiorczego

VER 2.205 c
- Moż.iwość wyboru drukowania Daty na wydruku BDW (Ustawienia/Parametry)
- Moż.iwość wyboru drukowania Numeru Raportu na wydruku BDW (Ustawienia/Parametry)
- Moż.iwość wyboru drukowania znacznika Duplikat na wydruku BDW (Ustawienia/Parametry)

VER 2.205 b
- Poprawiona funkcja wyboru osób z programu Dochody

VER 2.205a
- Nowe okno rozksięgowania pozycji w raportach kasowych (przyspieszenie)
- Korekta ilości znaków w programie
- Przejście z kwotowego rozliczania znaków na ilościowy w dowolnym momencie działania programu
- Zwiększenie ilości wpisanych znaków pola Dla kogo na wydruku Rachunku
- Globalne ustawienie drukowania podpisu klienta na wydruku Rachunku (Tak/Nie)
- Dodawanie dłużników z KMS wraz z Ulicą i Kodem

 VER 2.205
- Dodatkowe informacje dotyczące właściciela programu i wersji programu zamieszczone w stopce okna głównego
- Reorganizacja wizualna - dodanie paska szybkiego wyboru

VER 2.204z
- Nowy wydruk protokołu kontrolnego z uwzględnieniem zakresu numerów czeków
- Nowy wydruk protokołu zdawczo odbiorczego z uwzględnieniem zakresu numerów czeków

VER 2.204y
- Modyfikacja funkcji wyboru paragrafów do raportów kasowych
- Modyfikacja funkcji wyliczania stanu kasy

VER 2.204x
- Możliwość wydruku pustego raportu kasowego
- Dodanie nadruku Oryginał/Kopia na wydruku raportu kasowego

VER 2.204w

- Pełna nazwa jednostki z nipem wydruku kwitariusza
- Wydział na wydruku kwitariusza
- Nowy wydruk Dowodu Wewnętrznego - Dokument

VER 2.204u
- Możliwość zmiany kwoty słownie na wydrukach na pełną nazwę

VER 2.204t
- Pełne połączenie programu Kasa z obsługą mikrorachunków
- Generowanie pliku mikrorachunków podczas wystawiania BDW
- Definiowanie, w których raportach mają być obsługiwane mikrorachunki
- Definiowanie, które dokumenty Wpłaty/Wypłaty mają mieć uzupełniany mikrorachunek

VER 2.204s
- Połączenie z programem KNS Firmy "ALBIT"
- Połączenie z programem KNS Firmy "CURRENDA"
- Wstępne połączenie Kasy z mikrorachunkami
- Dodatkowy wydruk zestawienia dokumentów z wyszczególnieniem Wydziału
- Możliwość zmiany nazwy Typów Dokumentów
- Sortowanie Typów Dokumentów podczas wyboru Wpłata/Wypłata alfabetycznie według nazwy

VER 2.204n
- Modyfikacja wydruku kwitariusz
- Modyfikacja wydruku potwierdzenia za znaki

VER 2.204j
- Wydruk anulowanych potwierdzeń za znaki
- Autologowanie
- Możliwość wyboru imienia i nazwiska na wydrukach zamiast loginu
- Możliwość zmiany nazw przycisków Przychód/Rozchód na dowolną nazwę

VER 2.204h
- Możliwość rozksięgowywania raportów w kasie do przeniesienia do programu FK
- Możliwość zmiany nagłówków kwot na druku kwitariusza dla danego kwitariusz

VER 2.204g
- Dodatkowa numeracja w programie poszczególnych rodzajów dokumentów poprzez dodanie swojej wewnętrznej serji
  oraz kolejnego numeru
- Dodatkowe szybkie dodawanie potwierdzeń za znaki wraz z wydrukiem

VER 2.204f
- Domyślna treść do szybkich potwierdzeń za znaki
- Szybkie powielanie danej wpłaty

VER 2.204e
- Możliwość wyboru paragrafów Wydatkowych lub Dochodowych przy wprowadzaniu kwoty
- Dodatkowe dwa wzory raporów kasowych (z paragrafami, bez paragrafów)

VER 2.204d
- Zestawienie paragrafów dla danego raportu kasowego
- Zestawienie wpłat i wypłat dla danego raportu kasowego

VER 2.204c
- Zestawienie użytch typów dokumentów w danym raporcie kasowym
- Zestawienie paragrafów dla poszczególnych kas

VER 2.204b
- Blokada wprowadzenia ujemnego stanu kasy
- Bazy pomocnicze dla danych typów dokumentów

VER 2.204a
- Dwa wydruki protokołów kontrolnych kasy
- Cztery wydruki protokołów zdawczo odbiorczych

Ver 2.204
- Podwyższenie wersji

VER 2.17b
- Zestawienie kasy na dzień z podziałem na raporty kasowe, okres poprzedni, bieżący, narastająco oraz podział
  na ilość załączników w danym raporcie
- Automatyczne uruchamianie okna wpłata gdy przypisany jest jeden rodzaj dokumentu do raportu

VER 2.17a
- Wydruk wyłącznie Załączników KP i KW do danego raportu kasowego

VER 2.17
- Możliwość wydruku Anulowanych dokumentów
- Dwa rodzaje potwierdzenia znaków opłaty sądowej
- Dwa rodzaje wydruku protokołu kontrolnego kasy
- Dwa rodzaje wydruku protokołu zdawczo-odbiorczego
- Blokada wprowadzenia zerowych wpłat/wypłat
- Dodatnie do wydruku ilościowego stanu kasy pakietów
- Skróty klawiszowe
- Możliwość druku dowodów KP/KW na osobnych stronach

VER 2.16a
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.16
- Dodatkowy rejestr rachunków wydawanych na znaki opłaty sądowej z wydrukiem
- Wydruk potwierdzenia sprzedaży znaków opłaty sądowej
- Dodatkowy nominał 200 zł w rejestrze znaków
- Możliwość zmiany wydruku loginu na imię i nazwisko
- Możliwość wydruku stempla na wydrukach raportów kasowych
- Zmiana wyglądu wydruku BDW
- Wprowadzenie na druku raportu kasowego oznaczenia kasy
- Wprowadzenie na drukach Kwitariuszy, BDW informacji o numerze raportu kasowego i pozycji w raporcie
- Wydruk liczby załączników w raporcie kasowym
- Dodanie na wydrukach informacji o licencji i nazw firmy
- Możliwość opisu pól kwotowych na poszczególnych kwitariuszach
- Wydruk gotówkowego stanu kasy
- Wydruk protokołu kontrolnego kasy
- Wydruk protokołu zdawczo-odbiorczego kasy
- Dodatkowy wydruk stanu kasy na dzień z uwzględnieniem załączników

VER 2.15
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.14
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.13
- Wersja 13 została pominięta

VER 2.12
- Zmiana wizualna okna Stanu Kasy
- Dodatkowe filtry w wydrukach duplikatów Kwitariusza, KP i KW
- Szybkie dodawanie Typów Dokumentów
- Dodanie stanu z poprzednich raportów w Szczegółach Raportów Kasowych

VER 2.11
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.10
- Powiększenie obszaru pól Pan(i) oraz Adres na Kwitariuszu

VER 2.09
- Dodatnie obsługi kalkulatora przy wpłatach do kasy - możliwość jego wyłączenia

VER 2.08
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.007
- Dodatkowy wydruk Bankowego Dowodu Wpłaty
- Dodatkowa baza BDW
- Nowy filtr na głównym oknie Raportów Kasowych - wyświetla tylko raporty otwarte
- Nowa Baza Pomocnicza służąca do szybszego wprowadzania danych przy dokonywaniu operacji kasowych
- Zmiana wyglądu wydruku Raportów Kasowych

VER 2.006
- Możliwość wyliczenia ilościowego stanu Kasy

VER 2.005
- Możliwość wpisania treści w polu NIP druku Kwitariusza

VER 2.004
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.003
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.002
- Dodano obsługę Znaczków Sądowych
- Dodano wydruk Raportów Kasowych według wybranych Typów
- Dodano wydruk stanu znaczków

ver 2.001
- Oficjalna wersja programu KASA

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 04 kwiecień 2013 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3777619

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team