Instrukcje FK7

Instalowanie serwera Firebird 2.5.2 i 1.5.6 na jednym komputerze

Tworzenie bazy na rok 2013

Opis systemu informatycznego ALBIT FKP

Definiowanie i edytowanie planów zadań i paragrafów

Definicja sprawozdania RB-BZ1

Definicja paragrafów - Wydatki majatkowe

Definiowanie paragrafow dochodowych

Edycja dekretacji zapłaty faktury