Strona główna

Definiowanie paragrafów dochodowych

Definiowanie paragrafów dochodowych

 

1.       Otwieramy Definicje -> Definicje FK-> Plan kont

2.       Dopisujemy konta np.:

 

 

3.       Otwieramy Definicje -> Definicje FK-> Definicja kartotek paragrafowych - > Kartoteki paragrafowe

 

4.       Klikamy

5.       Uzupełniamy dane np.:

a.       Symbol paragrafu

b.      Rozdział

c.       Rodzaj paragrafu

d.      Konto przychodowe

e.      Konto dochodowe

f.        Wybieramy konta przychodowe i dochodowe

6.       Następnie klikamy

7.       W oknie definicji paragrafu, jeśli jest potrzeba, dodajemy pozycje paragrafów.

8.       Pola wyboru w kolumnach  Podpozycje  służą do wybrania czy pod daną pozycją paragrafu mają się pojawiać podpozycję pod kontem dochodowym / przychodowym pod daną pozycją.

9.       Po wprowadzeniu modyfikacji klikamy

10.   Po zakończeniu modyfikacji planu kont należy wykonać aktualizację planu kont. 

Strona główna