Tworzenie bazy FK7 na 2013 Tworzenie bazy FK7 na podstawie bazy FK7

 

Potrzebne:

·         Program FK7 w wersji co najmniej 7.12.11

·         Zaktualizowaną bazę na rok 2012

·         Kopia baz danych systemu FK!!!

 

Bazę na 2013r. w systemie FK7 tworzymy w programie Zarządzanie bazami.

 

 

Wybieramy zakładkę Zarządzanie a z niej Tworzenie Bazy

 

 

Wybieramy rok 2013 oraz program, na podstawie którego utworzymy bazę danych.

 

Zaznaczamy bazę a następnie sprawdzamy parametry bazy nowo utworzonej:

 

·         Nazwa bazy na rok 2013

·         Jednostka

·         Rok

·         Adres serwera

·         Katalog baz

·         Plik bazy

·         Znaczniki przeniesienia danych.

 

Firma – zaznaczony oznacza przeniesienie danych o firmach na rok 2013

Firma kat – Czy przypisać firmy do paragrafów

Osoby - zaznaczony oznacza przeniesienie danych o osobach na rok 2013

Osoby kat - Czy przypisać osoby do kartotek

PK – czy przenieść automatyczne polecenia księgowania

PK Roz - czy przenieść dekretacje automatycznego polecenia księgowania

WB - czy przenieść automatyczne dekrety wyciągów bankowych

WB biegli - czy przenieść automatyczne dekrety wyciągów bankowych biegłych

WB płace - czy przenieść automatyczne dekrety wyciągów bankowych płac

RK Roz – czy przenieść automatyczne dekrety raportów kasowych

Jeśli chcemy dane przenieść należy zaznaczyć √. Po zaznaczeniu danych wybieramy OK.

Następnie czekamy aż system utworzy bazę danych i przeniesie zaznaczone dane.

Może to potrwać od kilka do kilkunastu minut.

O prawidłowości utworzenia bazy na rok 2013 świadczyć będzie komunikat:

 

 

Aby zalogować się na 2013 rok należy w oknie logowania wybrać bazę.

 

 

Aby baza roku 2013 była zawsze domyślną bazą, należy w programie zarządzanie bazami w zakładce Zarządzanie/Bazy wybrać odpowiednią bazę i zaznaczyć ją, jako domyślną.

 

Po utworzeniu nowej bazy proszę wykonać:

·         aktualizację planu kont

·         sortowanie planu kont

Tworzenie bazy FK7 na podstawie bazy FK6

Potrzebne:

·        Program FK7 w wersji co najmniej 7.12.11

·        Program FK6 w wersji co najmniej 6.08y5

·         Bazę wzorcową na 2013 (w załączniku)

·         Zaktualizowane bazy na rok 2011 i 2012

·        Kopia baz danych systemu FK!!!

·        Prawidłowe ustawienia kont w systemie FK6

 

Należy zainstalować i uruchomić program FK7 7.12.11 wraz z wzorcową bazą na 2013.

W bazie FK6 sprawdzamy ustawienia:

- Parametry / Wybór kont – wypełniamy wszystkie konta.

 

 

Aby przenieść dane do bazy wzorcowej należy uruchomić program:

FK7 Przeniesienie danych.exe z katalogu FK7.

Wybieramy Otwórz połączenie do FK6 i FK7. Po prawidłowym podłączeniu otrzymamy:

Wybieramy klawisz -> i następnie klawisz ZAKOŃCZ. Program rozpocznie konwersję danych do FK7.

Informacja o zakończeniu konwersji danych.

 

Po przeniesieniu danych należy uruchomić program FK7 i wykonać:

·         zaimportować zadania budżetowe na rok 2013

·         zaimportować wydatki strukturalne na rok 2013

·         ustawić konta 930 i 950

·         aktualizację planu kont

·         sortowanie planu kont

·         ustawienie parametrów programu

 

Import ustawień – zadania budżetowe, wydatki strukturalne Aby wczytać nowe konta 950 oraz 930 należy wybrać z Menu – Import / Export / Konto syntetyczne / Import konta syntetycznego. Wczytujemy plik Konta_930_i_950.xml, oznaczamy wczytanie wszystkich kont i wybieramy IMPORT.

 

 

Jeśli otrzymamy komunikat o istniejącym koncie, akceptujemy.

 

Komunikat kończy import.

 

Po zaimportowaniu proszę o aktualizację planu kont oraz sortowanie planu kont.

Zmiana zadań budżetowych i wydatków strukturalnych na 2013 r.

Wykonujemy (Administrator / Serwis) - wczytujemy plik Zadania_WS_2010.xml

 

 

 

Czekamy na zakończenie funkcji (kilka do kilkunastu minut!!!)

 

 

Komunikat kończy aktualizację.

 

 

Po aktualizacji: Restart programu FK7 !!!!!!!

Znane problemy:

1. W przypadku nie przeniesienia do nowej bazy 2010: - przypisania firm do paragrafów - przypisania osób do kartotek - kont bankowych

 

Proszę o ściągnięcie wersji 7.12.11 lub nowszej z naszego serwera i wykonanie utworzenia bazy ponownie !!!! W tej wersji jest nowy plik zarządzania bazami do tworzenia bazy na rok 2013.

 2. Proszę również ustawić:

 

 - PK do dochodów (nowe karty na nowy rok)

- ODBC we wszystkich połączeniach do bazy FK7 na 2013

 - BIEGLI, PŁACE

 

3. Proszę również wykonać

 

- Aktualizację planu kont

- Sortowanie planu kont

 

4. W poprzedniej wersji instalacyjnej znaleziono błąd w pliku FK_WYDRUKI.GDB. Plik został podmieniony w wersji instalacyjnej min 7.12.11.

Błąd w bazie powodował komunikat:

 

 

5. Generowanie zerowych przelewów do VideoTel-a

Proszę o ściągnięcie wersji 7.12.11 lub nowszej z naszego serwera.